ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվետվություններ /տեղեկանքներ/վիճակագրություն

Տեղեկատվություն՝ ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության համակարգում գործող ՊՈԱԿ-ների աշխատողների քանակի, պաշտոնական դրույքաչափերի, խրախուսմանն ուղղված միջոցների չափաքանակների, ինչպես նաև շահագործվող տրանսպորտային միջոցների քանակի վերաբերյալ
Բեռնել
Տեղեկատվություն՝ ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության աշխատակիցների 2018 թվականին ստացած պարգևավճարների մասին
Բեռնել
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` Հայաստանի Հանրապետության մանկապատանեկան մարզադպրոցների կատարած աշխատանքների մասին (2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ)
Բեռնել
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` Հայաստանի Հանրապետության մարզերի մանկապատանեկան մարզադպրոցների կատարած աշխատանքների մասին (2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ)
Բեռնել
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` Երևան քաղաքի մանկապատանեկան մարզադպրոցների կատարած աշխատանքների մասին (2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ)
Բեռնել
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի «Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 2017-2019 թվականների գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» № 483-Ն որոշման 4-րդ կետի կատարման վերաբերյալ
Բեռնել
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` «Հայոց պետականության անցյալը, ներկան ու ապագան» ծրագրի իրականացման մասին
Բեռնել Բեռնել
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ IV ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՅԹՈՒՄ ՀԱՂԹՈՂ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՏԱՐՎԵԼԻՔ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Բեռնել
Տեղեկատվություն՝ ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից 2018 թվականի երկրորդ եռամսյակում առցանց դրամաշնորհային համակարգով հասարակական կազմակերպություններին տրամադրված դրամաշնորհային «ԹՐԱՖԻՔԻՆԳԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԸ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆՈՐԻ ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԻ ԹԻՐԱԽՈՒՄ» և «ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» IV ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ավարտված ծրագրերի մասին
Բեռնել Բեռնել
Ամփոփ տեղեկատվություն՝ ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Լևոն Վահրադյանի պաշտոնավարման 100 օրերի ընթացքում կատարված աշխատանքների մասին
Բեռնել