ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայտարարություններ

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը (այսուհետ՝ Նախարարություն) հայտարարում է մրցույթ քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար

21 մայիս 2019
Միջազգային կապերի և իրավաբանական բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 32-3.1-12) 

Կազմում է իրավական-փորձագիտական եզրակացություն Նախարարության կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից ներկայացվող օրենքների, միջազգային պայմանագրերի (համաձայնագրերի) և այլ իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ, սահմանված կարգով դատական մարմիններում հանդես է գալիս որպես Նախարարության ներկայացուցիչ, իրականացնում է Նախարարի նորմատիվ բնույթի իրավական ակտերի Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պետական գրանցման ներկայացնելու աշխատանքները, Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր:
Ավելին

Տեղեկատվություն՝ դիմում ներկայացրած անձանց մասին

20 մայիս 2019
Տեղեկատվություն` թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց մասին
Ավելին

Տեղեկատվություն՝ դիմում ներկայացրած անձանց մասին

20 մայիս 2019
Տեղեկատվություն` թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց մասին
Ավելին

Հայտարարություն՝ քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնի վերաբերյալ

15 մայիս 2019
Մարզական կազմակերպությունների և մանկապատանեկան սպորտի քաղաքականության վարչության մարզական կազմակերպությունների, սպորտային բժշկության և գիտամեթոդական աշխատանքների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 32-2.3-27):
Ավելին

Հայտարարություն «100 գաղափար Հայաստանի համար» համահայկական երիտասարդական մրցույթի մասին

15 մայիս 2019
ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը հայտարարում է համահայկական երիտասարդական մրցույթ՝ «100 գաղափար Հայաստանի համար» (այսուհետ՝ Մրցույթ):
Ավելին

Հայտարարություն՝ քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնի մասին

15 մայիս 2019
ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը (այսուհետ՝ Նախարարություն) տեղեկացնում է քաղաքացիական ծառայության հետևյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոնի վերաբերյալ.
Ավելին

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը (այսուհետ՝ Նախարարություն) տեղեկացնում է քաղաքացիական ծառայության հետևյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոնի վերաբերյալ.

10 մայիս 2019
Մարզական կազմակերպությունների և մանկապատանեկան սպորտի քաղաքականության վարչության մարզական կազմակերպությունների, սպորտային բժշկության և գիտամեթոդական աշխատանքների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 32-2.3-27):
Ավելին