ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Միջազգային փաստաթղթեր

Ֆիզիկական կուլտուրայի, սպորտի և երիտասարդության հարցերի բնագավառներում համագործակցության միջազգային համաձայնագրեր, փոխըմբռնման հուշագրեր և պայմանագրեր

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ֆիզիկական կուլտուրայի, սպորտի և երիտասարդության հարցերի վարչության և Վրաստանի Հանրապետության սպորտի դեպարտամենտի համագործակցության մասին» համաձայնագիր: Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտել 1993 թվականի հոկտեմբերի 15-ից:
Բեռնել
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Թուրքմենստանի կառավարու թյան միջև ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիր: Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտել 1993 թվականի օգոստոսի 24-ից:
Բեռնել
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության կառավարության միջև մշակույթի, կրթության, առողջապահու թյան, սպորտի և զբոսաշրջության բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիր: Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտել 1992 թվականի հուլիսի 4-ից:
Բեռնել
123