ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մրցույթի արդյունքներ

Մրցույթի արդյունքների վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվությունը տեղադրված է ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի պաշտոնական կայքում:

Մրցույթի արդյունքներ