ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Թափուր պաշտոններ

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության աշխատակազմի մասսայական սպորտի և ֆիզիկական դաստիարակության քաղաքականության վարչության պետ (32-2.1-7) 

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության աշխատակազմի միջազգային կապերի և իրավաբանական բաժնի գլխավոր մասնագետ (32-3.1-12) 

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության աշխատակազմի երիտասարդական քաղաքականության վարչության համագործակցության և վերլուծությունների բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ (32-4.1-3) 

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության աշխատակազմի բյուջետային ֆինանսավորման և ծրագրերի համակարգման վարչության ծրագրերի համակարգման և գնումների բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ (32-4.1-7)