ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Արմավիրի մարզի Լեռնագոգ գյուղում անցկացվեց «Սպորտլանդիա-2015» մարզական մասսայական միջոցառումը

11 հունիս 2015

Ետ գնալ