ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Սպորտլանդիա-2014» մարզական մասսայական միջոցառում ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառ քաղաքում 

23 սեպտեմբեր 2014

Ետ գնալ