ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Նախարարի տեղակալներ


Արսեն Քարամյան

(+37411) 52-96-04


Նախարարի հանձնարարությամբ համակարգում է աշխատակազմի երիտասարդական քաղաքականության վարչության կողմից իրականացվող պետական քաղաքականության և ծրագրերի մշակման աշխատանքները:

Գաբրիել Ղազարյան

(+37411) 52-87-11 


Նախարարի հանձնարարությամբ համակարգում է աշխատակազմի սպորտի բարձրագույն նվաճումների քաղաքականության և մարզական կազմակերպությունների և մանկապատանեկան սպորտի քաղաքականության վարչությունների կողմից իրականացվող պետական քաղաքականության և ծրագրերի մշակման աշխատանքները: