ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Նախարարության ենթակայության այլ ՊՈԱԿ-ներ


Տ.Պետրոսյանի անվան շախմատի տան հիմնական նպատակը, խնդիրներն ու գործառույթներն են՝ 

 • մշակում է մրցումների խաղացանկը, մրցաշարերին շախմատիստների մասնակցության իրավունքներն ու պարտականությունները, օրացույցային պլաններ և այլն, 
 • կազմակերպում է հանրապետական և այլ բնույթի մրցաշարերի անցկացում ՀՀ տարածքում, 
 • կազմակերպում է դասախոսություններ, սեմինարներ, միաժամանակյա խաղի սեանսներ, 
 • կազմակերպում է պարապմունքներ, դասընթացներ, ուսումնա-մարզական հավաքներ խոստումնալից և երիտասարդ շախմատիստների համար, 
 • հաշվարկում և պարբերաբար հրապարակում է Հայաստանի շախմատիստների ազգային վարկանիշների ցուցակը, 
 • կազմակերպում է մրցավարների որակավորման սեմինարներ,
Կազմակերպության անվանումը Հասցեն, գտնվելու վայրը Ղեկավար կազմ Հեռախոսահամարը Էլեկտրոնային փոստի հասցեն
«Տ.Պետրոսյանի անվան շախմատի տուն» ՊՈԱԿ Երևան, Խանջյան 50
Հրաչիկ Թավադյան
(տնօրեն )
(010)52-64-64 (010)55-36-30 (091) 43-15-06
Սպորտային բժշկության և հակադոպինգային ծառայության հանրապետական կենտրոնի հիմնական նպատակը, խնդիրներն ու գործառույթներն են՝ 

 • տարբեր մարզաձևերով զբաղվող մարզիկների առողջական վիճակի գնահատման նպատակով պարբերաբար բժշկական քննությունների իրականացում, 
 • սպորտային տրավմատիզմի և հիվանդացության ուղղված կանխարգելիչմիջոցառումների իրականացում, 
 • մարզիկների կրած սպորտային վնասվածքներից հետո, նրանց վերականգնողական և սպորտային աշխատունակության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումներիիրականացում, 
 • համալիր գիտական խմբերով հավաքական թիմերի ապահովում, 
 • Հայաստանի Հանրապետությունում սպորտի բնագավառում հակադոպինգային ծրագրերի մշակում և իրականացում, 
 • Հայաստանի Հանրապետությունում ֆիզկուլտուրային և սպորտային կազմակերպություններում (անկախ սեփականության ձևից) հակադոպինգային հսկողության կազմակերպության կողմից արգելված նյութերի և մեթոդների օգտագործմանն ուղղված կանխարգելիչ քաղաքականության իրականացում և հսկողություն,
Կազմակերպության անվանումը Հասցեն, գտնվելու վայրը Ղեկավար կազմ Հեռախոսահամարը Էլեկտրոնային փոստի հասցեն
«Սպորտային բժշկության և հակադոպինգային ծառայության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ Երևան, Աճառյան 2-րդ նրբանցք, շենք 6
Նաիրի Մանուկյան
(տնօրեն )
Արեգ Հովհաննիսյան
( տեղակալ հակադոպինգային գծով )
(010) 61-27-81
(094) 28-20-18
Երիտասարդական միջոցառումների իրականացման կենտրոնի հիմնական նպատակը, խնդիրները և գործառույթներն են՝ 

 • ազգային երիտասարդական քաղաքականության շրջանակներում արդյունավետ և նպատակային պետական երիտասարդական ծրագրերի իրականացումը,
 • ազգային երիտասարդական քաղաքականության պետական և ոչ պետական հատվածների փոխգործակցությանն ուղղված միջոցառումների իրականացումը.
 • երիտասարդների հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումների կազմակերպումը 
 • երիտասարդական հասարակական նախաձեռնությունների սատարումն ու հասարակական կազմակերպությունների գործունեությանը պետական աջակցության ցուցաբերումը, 
 • երիտասարդների հիմնախնդիրների վերաբերյալ տարբեր ուսումնասիրությունների իրականացումը, համապատասխան տվյալների բազաների ձևավորումը, վերլուծությունը և հրապարակումը,
 • երիտասարդական համաժողովների և տարբեր այլ հավաքների կազմակերպումը, հրատարակումների իրականացումը, խորհրդատվության տրամադրումը, տեղեկատվության տարածումը, 
 • երիտասարդական աշխատանքի խթանմանն ուղղված միջոցառումների կազմակերպումը, կամավորական աշխատանքների խրախուսումը, 
 • հասարակական կազմակերպությունների կողմից դրամաշնորհային ծրագրերի հայտերի համացանցային առցանց (օնլայն) ռեժիմով ներկայացման համակարգի վարումը, պահպանումը և զարգացումը:
Կազմակերպության անվանումը Հասցեն, գտնվելու վայրը Ղեկավար կազմ Հեռախոսահամարը Էլեկտրոնային փոստի հասցեն
«Երիտասարդական միջոցառումների իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ Երևան, Իսահակյան 28
Ռոզա Հակոբյան
(ժ. պ. )
(077)10-45-47

Կազմակերպության անվանումը Հասցեն, գտնվելու վայրը Ղեկավար կազմ Հեռախոսահամարը Էլեկտրոնային փոստի հասցեն
«Մարզաձևերի զարգացման հանրապետական համալիր կենտրոն» ՊՈԱԿ Երևան-0046, Մանանդյան 41
Վահագն Հարությունյան
(ժ. պ. )
(099) 44-64-55 (011) 54-49-03